13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na temat ww. projektu.


Konsultacje są prowadzone na podstawie Uchwały Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r. i trwają: od 30 października 2013 r. do 12 listopada 2013 r.

Projekt uchwały został zamieszczony także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz jest dostępny na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 1.

Informacje w sprawie konsultacji udziela Robert Gawlik, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Ratuszowa 10 A, tel. 16 675-20-69, e-mail: pełnomocnik.ngo@um.przemysl.pl.

PDFZarządzenie Nr 416/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (1,23MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 30-10-2013 08:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-10-2013 08:21