-1 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Święto drzewa” w Szkole Podstawowej nr 4 w Przemyślu.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu po raz szósty przystąpiła w październiku 2013 r. do kolejnej, w tym roku XI edycji programu edukacyjno- ekologicznego pt. „Święto drzewa”, który poświęcony jest sadzeniu i ochronie drzew oraz popularyzacji znaczenia drzew w biosferze. Do akcji przystąpiły dzieci z klas młodszych oraz uczniowie klas IV – VI pod opieką nauczycieli przyrody.

„Święto Drzewa” jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października oraz towarzyszący jej program edukacji dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz zainspirowanie uczestników do podjęcia lokalnych działań dotyczących sadzenia i ochrony drzew w celu zmniejszenia skutków zmian klimatu na Ziemi. Opiera się on na lokalnej aktywności, w szczególności młodzieży, przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych społeczności, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych.

Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi.

Główne cele tego programu to:

 1. Wyrabianie w uczniach emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego.
 2. Rozwijanie wrażliwości i kreatywności.
 3. Kształtowanie odpowiedzialności za wywiązywanie się z przydzielanych zadań.
 4. Zachęcanie do zaangażowania się w działaniu na rzecz ochrony środowiska
 5. Ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody.

W związku z przystąpieniem do programu „Święto drzewa” nawiązaliśmy współpracę z Nadleśnictwem Krasiczyn, od którego pozyskaliśmy sadzonki drzew. W dniu 10 października dzieci klas I c, IV a i IV b wzięły udział w spotkaniu z panem Witoldem Pilchem - przedstawicielem Nadleśnictwa Krasiczyn i wspólnie posadziły z nim kilka drzewek. Na terenie wokół szkoły posadzono 15 drzewek - 5 jodeł i 10 świerków oraz 10 krzewów berberysu.

„Święto Drzewa” to nie tylko akcja sadzenia drzew 10 października, ale także całoroczny program edukacji ekologicznej obejmujący w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu m.in. takie działania, jak:

 • przeprowadzenie lekcji tematycznych;
 • udział w warsztatach tematycznych organizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu;
 • spotkania z przedstawicielem Nadleśnictwa Krasiczyn, w celu przybliżenia dzieciom wiedzy o znaczeniu lasów dla człowieka i środowiska przyrodniczego oraz o sposobach ochrony lasów Pogórza Przemyskiego;
 • całoroczna zbiórka makulatury;
 • konkursy plastyczne, ekologiczne, fotograficzne i wiedzy o lesie.
   

opracowała: Anna Wawrzynów

JPGNULL (97,72KB)

JPGNULL (88,08KB)

JPGNULL (126,61KB)

JPGNULL (94,90KB)

JPGNULL (139,45KB)

JPGNULL (115,01KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 28-10-2013 15:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 28-10-2013 15:07