9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakończyła się realizacja projektu: „Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa i środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

    

W dniu 25 września 2013 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu pn.: „Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu”, planowana data przedstawienia wniosku o płatność dotyczącego przekazania płatności końcowej to 30.10.2013 r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował prace projektowe i budowlane w Budynku Głównym, Dobudówce, Bramie Rycerskiej oraz zagospodarowanie otaczającego terenu.

Inwestycja została zrealizowana na podstawie podpisanej w dniu 30 grudnia 2011 r. umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII „Spójność wewnątrzregionalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.


Wartość całkowita: 10 072 175, 63 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 550 611, 77 zł
Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 960 434, 53 zł

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 28-10-2013 14:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-01-2014 20:46