2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie na konferencję "W świecie cyfrowym-szkolenia, warsztaty, kursy"

W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zapraszam na regionalną konferencję „W świecie cyfrowym - szkolenia, warsztaty, kursy”, która odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ul. Tymona Terleckiego 6, w dniu 7 listopada 2013 r., w godzinach 10.00–15.30. Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla.

Realizowana jest ona w ramach zadania publicznego na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w związku z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych.
W ramach konferencji zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu ICT, a także program eTwinning – Europejska Współpraca Szkół, realizowany przez Fundację w ramach zadań edukacyjnych Komisji Europejskiej.
Konferencja skierowana jest do szeroko rozumianego środowiska edukacyjnego Przemyśla i okolicznych powiatów województwa podkarpackiego, do nauczycieli i dyrektorów szkół, a także rodziców oraz osób chcących podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Ma charakter dwuczłonowy, zawiera sesję plenarną oraz sesję warsztatową w laboratoriach komputerowych z dostępem do Internetu.

Oferowane są trzy tematyczne warsztaty do wyboru:

1. Szkoła w Internecie – program eTwinning (Desktop i TwinSpace)
2. e-safety – bezpieczny Internet
3. e-obywatel

Udział w konferencji jest bezpłatny. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.etwinning.pl

Zachęcam Państwa serdecznie do wzięcia udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.
                        

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl