3.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uwaga wchodzi w życie zmiana terminu płatności za gospodarowanie odpadami

Informujemy, iż z dniem 24 października br. uprawomocni się i będzie obowiązywała Uchwała Nr 170/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 10 października br. pod pozycją 3345. Zgodnie z zapisami w/w uchwały od dnia 24 października br. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl zobowiązani są do uiszczania wspomnianej w uchwale opłaty za każdy miesiąc kalendarzowy do piątego dnia następnego miesiąca. Opłaty należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

JPGNULL

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl