13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej”

Szanowni Przedsiębiorcy

Z myślą o skutecznym realizowaniu polityki prorodzinnej w naszym mieście oraz wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych i rodzinach zastępczych Miasto Przemyśl sukcesywnie wprowadza instrumenty lokalnej polityki rodzinnej. Jednym z narzędzi jest wprowadzony w 2012 roku program pn. „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej”.

Przemyśl to pierwsze miasto w województwie podkarpackim, które postawiło na rodzinę wielodzietną wprowadzając zniżki. Na dzień 30.06.2013r. było 1.436 czynnych Kart uprawniających do skorzystania z oferowanych ulg. W pierwszym półroczu br. posiadacze Kart skorzystali z różnego rodzaju ulg 6.205 razy.

Posiadaczom Kart „Przemyska Rodzina 3+” program umożliwia:

  1. zakup biletów wstępu na obiekty Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z 50% zniżką (np. basen, lodowisko, stok narciarski, hala sportowa),
  2. zakup biletów wstępu na imprezy organizowane przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek z 50% zniżką (np. koncerty, przedstawienia),
  3. zakupu miesięcznych biletów ulgowych upoważniających do przejazdu autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu oraz bezpłatnych przejazdów w soboty, niedziele i święta,
  4. zakup biletów wstępu  na imprezy organizowane  przez Centrum Kulturalne w Przemyślu  z 50% zniżką ( w tym m.in. zakup biletów do kina),
  5. zakup biletów wstępu do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej z 50% zniżką (tj do Muzeum Dzwonów i Fajek, Muzeum Historii Miasta Przemyśla) .

Aby Program „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” się rozwijał zwracam się do Państwa z propozycją wsparcia jego beneficjentów . Oferując zniżki na swoje produkty i usługi, wesprzecie Państwo wielodzietne rodziny mieszkające w naszym mieście, a jednocześnie zyskacie unikalnego odbiorcę - nowego, stałego klienta. Przystąpienie do programu to także szansa na wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy, uczestniczącej w lokalnych działaniach społecznych.

Aby stać się Partnerem programu wystarczy złożyć w Urzędzie Miejskim osobiście, przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną formularz akcesyjny. W swoim zgłoszeniu możecie Państwo określić między innymi wielkość proponowanych zniżek, zakres towarów i usług nimi objętych i okres udziału w programie. Zwrotnie zostanie Państwu dostarczone Porozumienie dotyczące partnerstwa w programie, przygotowane na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz materiały do oznakowania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Informacje o programie będą Państwo mogli zamieszczać we wszelkich wydawanych przez siebie materiałach promocyjno – reklamowych. Również w materiałach informacyjnych dotyczących programu, jak i na stronie internetowej www.przemysl.pl ,  znajdzie się informacja o Państwa udziale w programie i rodzaju udzielanych zniżek.

Liczę, że przyjmą Państwo z zainteresowaniem  niniejszą propozycję. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 678 48 86 lub pisząc na adres spo@um.przemysl.pl


Zapraszam do współpracy   

Prezydent Miasta Przemyśla
            Robert Choma

 

DOTNULL (29,50KB)

DOTNULL (36,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 22-10-2013 14:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-05-2014 11:44