5.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszk

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych, nr 2 w budynku przy  ul. Okrzei 8, nr 4 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6, nr 6 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 57, nr 4 w budynku przy ul. Glazera 30, nr 83 w budynku przy ul. Monte Cassino 16B, nr 2 w budynku przy ul. Śnigurskiego 8, nr 2 w budynku przy ul. Zamenhoffa 4, nr 6 w budynku przy ul. Kopernika 48, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1085 w obr. 205, nr 1231w obr. 205, nr 1513 w obr. 205, nr 805 w obr. 205, nr 1179 i nr 1192 oraz nr 1176 i nr 1190 – stanowiących drogę wszystkie w obr. 203, nr 890 w obr. 207, nr 125 w obr. 212, nr 87 w obr. 207.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 03.12.2013 r.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl