21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

     Każdego roku u około 400,000 Europejczyków występuje nagłe i niespodziewane zatrzymanie krążenia, z czego w ok. 350,000 przypadkach zdarza się to poza szpitalem. Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) poza szpitalem może zdarzyć się wszędzie, na przykład na ulicy, w miejscu pracy, w czasie ćwiczeń rekreacyjnych oraz innego typu wysiłku fizycznego. Przeważająca większość NZK występuje w domu. Aktualnie mniej niż jedna osoba na dziesięć przeżywa to zdarzenie. Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności. Niestety na dzień dzisiejszy tylko w 1 przypadku na 5 zdarzeń pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja. Zwiększenie częstości podejmowania resuscytacji mogłoby uratować 100,000 istnień ludzkich w Europie rocznie.

     “Niestety jedynie niewielki odsetek osób, u których występuje nagłe zatrzymanie krążenia poza szpitalem otrzymuje pomoc wystarczająco szybko, aby przeżyć” mówi Professor Maaret Castrén, Karolinska Institutet, Szwecja, przewodnicząca Europejskiej Rady Resuscytacji.

     Tymczasem resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest łatwiejsza niż większość ludzi uważa. Pokazuje to między innymi interaktywny film edukacyjny „Nagłe zatrzymanie krążenia”: https://www.szkolenia-bhp24.pl/nagle-zatrzymanie-krazenia

     Film powstał pod patronatem merytorycznym Polskiej Rady Resuscytacji, przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa oraz Fundacji "RATUJ ŻYCIE". Widz nie tylko śledzi akcję filmu, ale może aktywnie w niej uczestniczyć poprzez dokonywanie wyborów prawidłowych wariantów pierwszej pomocy. Dzięki temu łatwiej zapamiętać prawidłowy algorytm udzielania pomocy poszkodowanemu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z filmem!!!

Opublikował:  | Data publikacji: 21-10-2013 09:18
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-05-2014 11:44