8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza - International Business Conference

 

Międzynarodowa konferencja gospodarcza „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej w ochronie środowiska naturalnego”

Termin:  29 października 2013

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Patronat:

Ministerstwo Gospodarki
Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie
Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie
Konsulat Generalny RP we Lwowie

Organizatorzy: Brittani Network Group oraz Prezydent Miasta Przemyśla

Cel: Prezentacja projektu inwestycyjnego Przemyśl 2015 „Zielona Strefa”

Tłumaczenie symultaniczne: polski, angielski, niemiecki, ukraiński. Liczba uczestników: 200

Konferencja ma na celu prezentację założeń projektu inwestycyjnego - Przemyśl 2015 „Zielona Strefa” realizowanego na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN” w latach 2013-2015. Projekt obejmuje budowę zakładów przemysłowych wytwarzających urządzenia dla odnawialnych źródeł energii, utworzenie centrum badawczo-rozwojowego oraz centrum szkoleniowego dla sektora energetycznego. Prace nad projektem są na zaawansowanym etapie. Realizacja projektu ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Przemyśla i regionu, a w dalszej perspektywie przyczyni się również do wzrostu stopnia innowacyjności i konkurencyjności naszego kraju w sektorze energetycznym, a przede wszystkim w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Swoją obecność na konferencji zapowiedzieli m.in. Wiceminister Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Zbigniew Rynasiewicz, Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski, Wiceminister Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik oraz Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd.  W konferencji wezmą udział ponadto Prezesi Zarządu takich firm jak: Tognum MTU Onsite Energy dr Ulrich Dohle, MTU Polska, EN3, TWP, RENAC i wielu innych.

Program konferencji

 

Opublikował:  | Data publikacji: 18-10-2013 14:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 28-10-2013 07:59