10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyski budżet obywatelski

Drodzy mieszkańcy Przemyśla,

Po raz pierwszy zapraszam Państwa do udziału w konsultacjach, które pozwolą nam na wyłonienie projektów realizowanych w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota ujęta w projekcie budżetu na 2014 rok, a którą chcemy przeznaczyć na realizację pomysłów zgłaszanych w trakcie tych konsultacji,  wynosi 1 mln zł. Chciałbym, aby w budżetach na kolejne lata była to większa kwota, ale ponieważ takie rozwiązanie proponujemy w Przemyślu po raz pierwszy, myślę że ten pierwszy budżet obywatelski będzie dla nas wszystkich cennym doświadczeniem, które będziemy wykorzystywać jeszcze lepiej w przyszłości.

Celem konsultacji jest jak najszersze włączenie Przemyślan w proces tworzenia budżetu, a także uzyskanie od Państwa informacji o oczekiwaniach i potrzebach. Już teraz zapraszam do zapoznania się z regulaminem „Budżetu obywatelskiego” i formą przekazywania propozycji – inicjatorem mogą być mieszkańcy Miasta  oraz zarządy osiedli, którzy w dniu zgłoszenia posiadają czynne prawo wyborcze. Każdy z pomysłów ma szansę zostać zrealizowany, jeżeli tylko będzie zgodny z obowiązującym prawem, realny i uzyska wystarczające poparcie innych Przemyślan, czyli będzie po prostu dobry i poprawiający jakość życia w naszym mieście.

 

Robert Choma
Prezydent Miasta

 

Terminarz konsultacji został podzielony na trzy etapy:


Etap I – od 17 do 31 października

Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na 2014 rok.

Formularz zgłaszania projektów jest dostępny do pobrania >> tutaj, a także w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1, parter). Wypełniony formularz należy wysłać listem na adres Urzędu Miejskiego w Przemyślu (ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl) z dopiskiem „Budżet Obywatelski” lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej. Zgłoszenia można dokonać również przez Internet, przesyłając wypełniony formularz na adres:

 

Etap II - od 1 do 15 listopada

Weryfikacja zgłoszonych projektów

Weryfikację przeprowadzą merytoryczne jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego m.in. pod kątem zgodności z dokumentami planistycznymi i rzeczywistego kosztu realizacji. Projekty zostaną także zaopiniowane przez właściwe Zarządy Osiedli. Listę dopuszczonych do głosowania zgłoszeń wraz z kodem projektu ogłosimy 18 listopada na naszej stronie internetowej -

 

Etap III – od 18 listopada do 2 grudnia

Głosowanie nad projektami

O wyborze projektów do realizacji zadecydują mieszkańcy Miasta, którzy w dniu głosowania posiadają czynne prawo wyborcze - w drodze bezpośredniego głosowania. Głosować będziecie mogli Państwo poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny, która będzie umieszczona w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, poprzez przesłanie na adres Urzędu Miejskiego (ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl) karty do głosowania - do pobrania tutaj>> z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE” lub na naszej stronie internetowej www.przemysl.pl wypełniając formularz KARTY DO GŁOSOWANIA.

Głosować będzie można tylko na jeden projekt. Ostateczne wyniki, czyli listę projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok, ogłosimy 5 grudnia br.

 

Regulamin Budżetu Obywatelskiego 

Miasta Przemyśla na 2014 rok
 

Opublikował:  | Data publikacji: 17-10-2013 09:49
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 05-03-2015 20:31