9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wynikach aukcji przeprowadzonej w dniu 10.10.2013 roku na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji.

Przemyśl, dnia 10.10.2013r.

GL-I.7150.3.2013.JS4

 

Prezydent Miasta Przemyśla

 

informuje, że w dniu 10.10.2013  roku  o godz. 1000 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl  lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcję na oddanie w najem  lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Jagiellońskiej 11 – najwyższą miesięczną stawkę zaoferował Pan Krzyszfof Fac.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej lokal.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) tj. o kwotę: 100 zł, słownie: sto złotych.

Opublikował:  | Data publikacji: 15-10-2013 09:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16