12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Pamięć i słowo" - Przemyska Biblioteka Publiczna zaprasza

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu oraz Przemyska Biblioteka Publiczna organizują 12 października 2013 r. imprezę pod nazwą Pamięć i Słowo II, na którą złożą się:

- konkurs recytatorski, 

- prelekcja Dariusza Pado pt. „Jerzy Ficowski – szlojmer pamięci”,

- otwarcie wystawy fotograficznej Jacka Szwica „Żydzi we współczesnym Lwowie” wraz z prelekcją na temat zabytków kultury żydowskiej w Przemyślu,

- koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu zespołu NeoKlez”.

Zarówno Przemyska Biblioteka Publiczna, jak i przemyski Oddział SBP od czterdziestu sześciu lat mieszczą się w budynku synagogi Scheinbacha. Pod koniec bieżącego roku opuszczamy ten gmach w związku z pozyskaniem nowego lokalu. Stąd pomysł na uroczyste pożegnanie z synagogą.

Nazwa imprezy, Pamięć i Słowo II, nawiązuje do konkursu sprzed dziesięciu lat i określa naszą ideę, aby przy pomocy literatury i pięknego słowa spróbować ocalić pamięć o nieistniejącym świecie, magicznych miejscach, ludziach, którzy odeszli, o straszliwej zbrodni dokonanej na całym narodzie, ale także o mądrości przekazywanej przez stulecia, uroku codzienności, interesującej odmienności obyczaju.

Impreza  ma przypomnieć o wielkim bogactwie, jakie wniosła spuścizna Żydów do kultury polskiej, o pisarzach z rodowodem żydowskim, którzy kształtowali polską literaturę narodową, w tym najpiękniejszą poezję. Jednocześnie chcemy powrócić do czasów, kiedy Przemyśl, podobnie jak wiele miejscowości, był miastem wielokulturowym, a wielotysięczna społeczność żydowska współtworzyła jego codzienność i pozostawiła w nim niezliczone ślady duchowe i materialne, które zechcemy przypomnieć.

Przedsięwzięcie objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla skierowane jest do mieszkańców naszego miasta. Szczególnie zależy nam na młodych odbiorcach, do których kierujemy zarówno przekaz o nieodzownej „pamięci”, jak i piękne „słowo”.

Imprezę dofinansowano ze środków Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Ewa Lis
 

JPGNULL (558,35KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 10-10-2013 12:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-01-2014 20:42