Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W dniu 14 października 2013 roku o godz. 13.00 w Sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Program uroczystości:

- przywitanie zaproszonych gości,

- przemówienie Pana Prezydenta i zaproszonych gości,

- wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Przemyśla za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,

- wystąpienie przedstawiciela nagrodzonych dyrektorów i nauczycieli,

- występ artystyczny Szkoły Podstawowej Nr 5.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Parlamentarzyści Ziemi Przemyskiej, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, ZNP, NSZZ "Solidarność" pracowników oświaty i wychowania, radni Rady Miejskiej w Przemyślu i dyrektorzy jednostek oświatowych.

Opublikował(a):  Data publikacji: 09-10-2013 15:56 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 05-01-2014 20:42

Na skróty