16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

30 Przemyska Jesień Muzyczna

Wszystko co w życiu najciekawsze na ogół mieści się pomiędzy – miedzy ludźmi, pomiędzy słowami, między dziedzinami sztuki. Muzyka i obraz. Dwa odmienne stany istnienia, dwa różne stany fizyczne: przestrzeń obrazu i czas muzyki. Granica miedzy nimi w pierwszej kolejności przebiega na poziomie zmysłów, a następnie na poziomie rozumu, intelektu. Czy w głębszej warstwie poznawania i odczuwania te granice jeszcze istnieją?

Warto poszukać wspólnego, archetypicznego rytmu, proporcji, konstrukcji, modelu. Warto odnaleźć dwa podstawowe sposoby tworzenia malarstwa i muzyki: poprzez harmonię – a więc również analogię miedzy przestrzenią XV-XIX wiecznych obrazów a muzyką tonalną - oraz poprzez dysharmonię, a więc także analogię miedzy koncepcją obrazów kubistycznych i abstrakcyjnych a muzyką współczesną, od dodekafonii po pisaną obecnie. Można próbować odkryć paralele miedzy konstrukcją przestrzeni obrazu a fakturą dzieła muzycznego. Można, wreszcie, przejść od mimetyczności do myślenia abstrakcyjnego po to, by lepiej zrozumieć kulturę symboliczną człowieka, jego filozofię, zrozumieć społeczne uwarunkowania istnienia, zbliżyć się do tajemnicy życia.


Zapraszamy chętnych do wspólnego przejścia którejś z tych dróg podczas XXX Przemyskiej Jesieni Muzycznej. Rozpocznie się ona 13 października sztandarowym, dla interesującego nas tematu, utworem Modesta Musorgskiego „Obrazki z wystawy”, a zakończy 11 listopada kompozycjami Chopina i Karłowicza. W między czasie „postoje” dla bliższego zapoznania się z duszą instrumentów smyczkowych, kulisami życia koncertowego w filmowej wizji Dustina Hoffmana oraz przebojami „starego polskiego kina”, podziwiania muzycznych pejzaży malowanych smykami Przemyskiej Orkiestry Kameralnej i solistów oraz barwnych obrazów kreowanych przez wybitnych kameralistów Marcina Sikorskiego, Łukasza Błaszczyka i Rafała Kwiatkowskiego. Będzie również wizyjny (mocą talentu Igora Strawińskiego) powrót do korzeni w postaci „Święta wiosny”, „noc aniołów” rozciągnięta między barokiem Corellego a współczesnością Meijeringa i Zimki oraz kwintesencja syntezy muzyki, słowa i obrazu czyli współczesna wizja „Traviaty” Verdiego.


Kompozycje muzyczne, niejednokrotnie inspirowane obrazami, wsparte - w żywym wykonaniu - wiedzą i wrażliwością muzyków, stały się inspiracją dla twórczych działań współczesnych artystów, którzy podczas koncertów zaprezentują swoje multimedialne projekcje. Szczegółowy program i informacje na stronie www.towarzystwomuzyczne.pl Zapraszamy!


Organizator
Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu
 

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 09-10-2013 07:27
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-01-2014 20:42