2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy
ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 2 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21, nr 3 w budynku przy ul. Bpa J. Glazera 32, nr 1 w budynku przy ul. Grodzkiej 19,  nr 8 w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 23A, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1633 i nr 1635 – podwórko obie w obrębie nr 205, nr 800 w obrębie nr 205, nr 1153 w obrębie nr 207, nr 959 w obrębie nr 207.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 12 listopada 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 01-10-2013 08:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-01-2014 10:25