7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Młodzi Liderzy Profilaktyki w akcji

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu realizuje program profilaktyczny „Chcę ci dać to, co najlepsze”, który oparty jest na skutecznych strategiach oddziaływań profilaktycznych oraz profilaktyce rówieśniczej, finansowany przez Województwo Podkarpackie, dzięki dotacji otrzymanej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Działania z zakresu profilaktyki rówieśniczej, gdzie widzi się, jako przykład rówieśnika, dają bardziej korzystne efekty niż wielość słów wypowiedzianych przez dorosłych.
Sama forma przekazu jest pomyślana, jako pewnego rodzaju show, dynamicznej prezentacji, trwającej ok 60 - 90 min. Młodzi Liderzy Profilaktyki prezentują swoje pasje, talenty, nietypowe umiejętności min.: triki z zakresu piłki nożnej,  gra na instrumentach, talenty wokalne, taniec nowoczesny, hip hop – Break Dance, jump style i inne. Celem tej części prezentacji jest wzbudzenie u dzieci, pewnego rodzaju zaciekawienia, żywiołowych reakcji, nawet zachwytu nad umiejętnościami prezentujących Liderów, zobaczenia w nich pozytywnych Idoli. Po zakończeniu pokazu pasji i talentów oraz stworzeniu swoistej atmosfery. Liderzy siedząc na krzesłach, w półkolu, przed publicznością opowiadają o swoich zainteresowaniach, zdolnościach, jednak to tylko pretekst, bowiem ich opowiadanie celowo wchodzi w świat wartości. Młodzież mówi o sytuacjach, w których udało się być asertywnym, wyjść zwycięsko z  propozycji mających zawiązek z uzależnieniami. Dzielą się tym, jak życie w wolności od szkodliwych używek może być wspaniałe, dowartościowywać człowieka. Jednocześnie MLP zachęcają dzieci do podjęcia walki o swoją przyszłość, poprzez poszukiwanie i realizowanie pasji. Wskazują na miejsca, jak np. placówki wsparcia dziennego np. TPD „Przystań” na oś. Kazanów, gdzie znajdą instruktorów i wychowawców, którzy pomogą im odkrywać w sobie ukryte talenty. Warto dodać, że skład zespołu MLP zasilają także wychowankowie Świetlicy TPD „Przystań”, którzy właśnie tam pod okiem instruktorów rozbudzali  i doskonalili swoje zainteresowania, którymi teraz mogą się dzielić.

19 września 2013 r. program „Chcę ci dać to, co najlepsze” był realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 w Przemyślu, gdzie spotkał się z bardzo dobrym obiorem zarówno dzieci, jak i grona pedagogicznego. Realizację programu w SP nr 6 obserwowali m.in. Radni Rady Miasta Przemyśla Panowie Tomasz Schabowski i Robert Bal, którzy wyrazili duże uznanie dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a w szczególności dla bezpośrednich realizatorów programu MLP i Kadry wychowawczej Świetlicy TPD „Przystań” za przygotowanie tak wspaniałego i innowacyjnego przedsięwzięcia, które na pewno przyczyni się do kształtowania pozytywnych postaw wśród dzieci, rozwijania talentów i pasji oraz przyniesie pozytywne efekty profilaktyczne.     
Do tej pory program był również realizowany w szkołach w Stubnie, Kalnikowie i Medyce, gdzie spotkał się z entuzjastycznym odbiorem, a do końca listopada br. obejmie Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałam Integracyjnymi w Orłach, Zespół Szkół w Maćkowicach, SP w Radymnie oraz prawie wszystkie szkoły podstawowe w Przemyślu. Swoim zasięgiem obejmie ponad 1000 dzieci!

Pomysłodawcą tego innowacyjnego programu jest Kierownik Świetlicy TPD Przystań Dariusz Lasek, a grupę Młodzieżowych Liderów Profilaktyki stanowią:
Łukasz Czerwiński - (taniec nowoczesny Break Dance)
Michał Burzyński –(taniec nowoczesny Break Dance)
Krzysztof Styś – (kostka Rubika, gitara)
Barbara Dańczura – (fotografia i sztuka)
Jakub Przytuła – (piłka nożna)
Jakub Koperski – (kolekcjonerstwo, wspólnota RAM)
Katarzyna Chałek – (śpiew)
Piotr Luboch –  (tenis stołowy)
Sebastian Bundyra – (taniec Jump Style)

Realizacja programu odbywa się przy współpracy ze szkołami średnimi na terenie miasta Przemyśla, których uczniowie są Młodzieżowymi Liderami Profilaktyki. Oto szkoły, które mają w swoich szeregach MLP: IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. J. Groszkowskiego, Technikum nr 1 w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych, Technikum nr 8 im. I. Tokarczuka w Zespole Szkół Informatycznych i Mechatronicznych, Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. K. K. Baczyńskiego, II Liceum Ogólnokształcące im. K. Morawskiego.


Grzegorz Piestrak

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Przemyślu

37-700 Przemyśl, Plac Dominikański 3
tel. 16 678 33 82; e-mail: tpd@o2.pl; www.tpdprzemysl.republika.pl


 

JPGMłodzi Liderzy Profilaktyki w akcji (181,62KB)

JPGMłodzi Liderzy Profilaktyki w akcji (220,22KB)

JPGMłodzi Liderzy Profilaktyki w akcji (313,99KB)

JPGMłodzi Liderzy Profilaktyki w akcji (196,99KB)

JPGMłodzi Liderzy Profilaktyki w akcji (198,25KB)

JPGMłodzi Liderzy Profilaktyki w akcji (266,04KB)

JPGMłodzi Liderzy Profilaktyki w akcji (167,67KB)

JPGMłodzi Liderzy Profilaktyki w akcji (179,99KB)

JPGMłodzi Liderzy Profilaktyki w akcji (181,27KB)

JPGMłodzi Liderzy Profilaktyki w akcji (166,74KB)

JPGMłodzi Liderzy Profilaktyki w akcji (158,69KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 25-09-2013 09:12
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2014 13:43