9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Światowy Dzień Turystyki

Światowy Dzień Turystyki: Koncert Yank Shippers, XIII Ogólnopolski Rajd im. dr Mieczysława Orłowicza, Spływ kajakowy rzeką San na trasie Krasiczyn-Ostrów, Pokaz fotografii podróżniczej.

 

28 września 2013 r.
Wybrzeże J. Piłsudskiego 4 (obok hotelu Accademia)

XIII Ogólnopolski Rajd im. dr Mieczysława Orłowicza
Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Oddziału PTTK, ul Waygarta 3, tel. 16 678 53 74

Spływ kajakowy rzeką San na trasie Krasiczyn - Ostrów
Szczegóły oraz zapisy pod nr tel. 505 999 789

Godz. 16:00 – spotkanie z przedstawicielami środowisk turystycznych i wręczenie wyróżnień Prezydenta Miasta osobom zasłużonym dla rozwoju turystyki

Godz. 16:30 – muzyczne zabawy z Piratem dla najmłodszych
Godz. 17:30 – szanty z Yank Shippers

Pokaz fotografii podróżniczej:
- Godz. 19:00 Marta Sziłajtis - Obiegło „Samotny rejs dookoła świata”

Organizator: Urząd Miejski w Przemyślu Wydział Promocji i Turystyki,
Oddział PTTK im. Dr M. Orłowicza w Przemyślu


Szczegółowe informacje:

XIII Ogólnopolski Rajd im. dr Mieczysława Orłowicza:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Przemyślu, Klub Przedszkolny „Miś Wędrowniczek”, Koło Przewodników PTTK, Klub Górski „Karpaty” PTTK zapraszają na: XIII Ogólnopolski Rajd im. dr Mieczysława Orłowicza

Trasy:

Nr 1 Przedszkolna Klubu “Miś Wędrowniczek” - pt. Śladami kultur - Przemyśl dziecka przedwojennego

Zbiórka w dniu 28.09 o godz. 12:00 na Rynku przy fontannie z niedźwiadkami.
Przejście trasy i zwiedzanie: archikatedra greckokatolicka – zwiedzanie dawnej dzielnicy żydowskiej czyli “wędrówka przez zaginiony świat”. Wyjazd zamówionym autobusem o 14:00 z Rybiego Placu na ul. Słowackiego na cmentarz żydowski. Powrót autobusem na ul. Piłsudskiego teren nad Sanem obok hotelu Accademia.
Przejazd autobusem płatny 3 zł dodatkowo + wpisowe.
Długość trasy: 4 km Punkty: 4 do OTP,
Prowadzenie: Elżbieta Czycz

Nr 2 Koła Przewodników PTTK – pt. Z Orłowiczem śladami Wojska Polskiego

Zbiórka w dniu 28.09 o godz. 10:00 na parkingu przy stadionie Polonii ul. Sanocka. Przejazd zamówionym autobusem do Żurawicy fort XII Werner.
Przejazd autobusem płatny 4 zł dodatkowo + wpisowe .
Przejście trasy i zwiedzanie: fort XII Werner (wstęp płatny N – 9 zł, U- 7 zł, Szkolny - 6 zł) i Izba Pamięci II Batalionu Pancernego w Żurawicy. Przejście piesze czarnym szlakiem fortecznym do pierwszego lotniska Twierdzy Przemyśl w Żurawicy - Osiedle Pancerniaków przy Osobowej Stacji kolejowej, dawny folwark Sapiehów -Koszary Batalionu Pancernego- Cegielnia Buszkowiczki (nieformalny rezerwat żołny) – fort XIX Winna Góra – teren nad Sanem obok Hotelu Accademia
Długość trasy: 7 km. Punkty: 7 do OTP, 8 do GOT,
Prowadzenie: Krzysztof Stadnik

Nr 3 Koła Przewodników PTTK – pt. Przyroda i kultura okolic Krasiczyna

Zbiórka w dniu 28.09 o godz. 10:15 przystanek autobusowy ul. Jagiellońska.
Przejazd do Krasiczyna linią PKS (cena biletu – 3,80 zł – płatne w autobusie).
Przejście trasą: Krasiczyn – ścieżka edukacyjno – przyrodnicza “Do Ralla” - Cmentarz Żydowski - bunkier Linii Mołotowa -pomnik konia Ralla ks. Sapiehy - rezerwat przyrody„Leoncina”naturalne stanowisko kłokoczki południowej -Dybawka. Powrót z Dybawki linią PKS o godzinie 15:27 (cena biletu 3,20 zł - płatne w autobusie) – przejazd do ul. Piłsudskiego przy hotelu Accademia.
Długość trasy: 9 km. Punkty: 9 do OTP, 10 do GOT,
Prowadzenie: Stanisława Bańcarz

Nr 4 GIMNAZJALNA Grupy Przewodników i Przodowników

KRESY przy Klubie Górskim “Karpaty” PTTK ( dla Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO)- pt. Walory przyrodnicze Doliny Sanu
Zbiórka w dniu 28.09.2013 o godz. 10:30 na parkingu przy stadionie Polonia - ul. Sanocka. Przejazd do Krasiczyna zamówionym autobusem. Przejazd autobusem płatny 4 zł dodatkowo + wpisowe
Przejście trasy: Krasiczyn -Las Graby – Tarnawce – Dybawka – Prałkowska Góra – Prałkowce – Przemyśl.
Długość trasy: 12 km. Punkty: 12 do OTP, 13 do GOT.
Prowadzenie: Piotr Kustra

Nr 5 Klubu Górskiego „Karpaty” PTTK

Zbiórka w dniu 28.09.13 o godz. 10:00 na parkingu przy stadionie Polonii ul. Sanocka. Przejazd do Kniażyc. Przejazd autobusem płatny 4 zł dodatkowo + wpisowe.
Przejście trasy: Kniażyce - Witoszyńce - Helicha (420 m n.p.m.) -
Grabówka (396 m n.p.m) - Góra Zaleska (403 m n.p.m.) - Prałkowce - Przemyśl.
Długość trasy: 17 km, Punkty: 17 do OTP, 18 do GOT.
Prowadzenie: Dariusz Hop

Nr 6 ROWEROWA Klubu Górskiego „Karpaty” PTTK

Zbiórka w dniu 28.09.2013 o godz. 11:15 przy pomniku Orląt Przemyskich.
Wyjazd o 11:30.
Przejazd na trasie: Przemyśl - Wapowce - rezerwat przyrody „Brzoza Czarna“ - Reczpol - Krasice - Nahurczany - Krasiczyn - Tarnawce - Przemyśl.
Długość trasy: 50 km Punkty: 10 pkt do K.O.T
Prowadzenie: Jan Paradysz

Postanowienia uzupełniające dla trasy rowerowej:

W trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower oraz kask rowerowy. Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h. Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruchu drogowego. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Członkowie PTTK ubezpieczeni są w ramach opłaconej składki za 2013 r, natomiast pozostali uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, Szkolne Koła i Kluby PTTK, Koła, Kluby i inne Oddziały PTTK, drużyny harcerskie, indywidualni turyści. Młodzież szkolna może brać udział tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli i rodziców) odpowiadających za jej zachowanie.
Każdy uczestnik powinien: posiadać strój i ekwipunek turystyczny (dostosowany do pogody), dokument tożsamości, zespołowo pokonywać trasy, szanować i nie niszczyć przyrody, przestrzegać KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu.

Zgłoszenia i wpisowe: przyjmowane są do 20.09.2013 (piątek) w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel. 16 678-53-74.

UWAGA!!! Liczba miejsc na poszczególne trasy ograniczona.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :
• dzieci do lat 6 - 5 zł
• członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką - 6 zł
• Młodzież szkolna zgłoszona przez szkoły - 7 zł
• Nie zrzeszeni w PTTK - 9 zł

Zaproszeni goście oraz opiekunowie drużyn szkolnych zwolnieni są od opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu młodocianych).

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkową odznakę rajdową (dotyczy pierwszych 80 osób, które dokonają wpisowego), ubezpieczenie NNW, przewodnictwo na trasach, udział w okolicznościowym ognisku z pieczeniem kiełbasek (kiełbaska, chleb, keczup, musztarda), możliwość udziału w grach i zabawach przygotowanych na mecie rajdu.

Wszyscy uczestnicy rajdu spotykają się przy okolicznościowym ognisku w dniu 28.09.2013 r. ok. godz. 16:00 nad Sanem obok Hotelu Accademia.

Postanowienia końcowe: świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawcę. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

ZAPRASZAMY!!!

Organizator:
Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Promocji i Turystyki, tel. 16 675 21 31
Oddział PTTK im. dr M. Orłowicza w Przemyślu, tel. 16 678-53-74

JPGNULL (47,02KB)

JPGNULL (74,51KB)

JPGNULL (56,42KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 24-09-2013 15:47
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-01-2014 20:42