17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat !!!

         Prezydent Miasta Przemyśla ostrzega osoby zakładające nową działalność gospodarczą przed firmami prowadzącymi „komercyjne rejestry”.

     Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Gospodarki wynika, że firmy prowadzące „komercyjne rejestry” wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadząc działalność pod różnego rodzaju nazwami, kierują do zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorców korespondencję z wezwaniem do zapłaty. Treść wezwania wprowadza w błąd i sugeruje konieczność wpłaty określonej kwoty – w przedziale od 72 zł do 248 zł – na konto podmiotu, którego dane wynikają z załączonego przekazu pocztowego. Wpisani do CEIDG przedsiębiorcy zgłaszają skargi do Ministra Gospodarki w związku ze wspomnianym działaniem. Wielu przedsiębiorców, mimo zamieszczenia odpowiedniego ostrzeżenia na stronie internetowej CEIDG, nieświadomie dokonuje wpłat, ponieważ powoływanie się w treści pism na wpis do „Centralnego Rejestru” lub „Rejestru Polskich Podmiotów” stanowi silny czynnik motywacyjny dla przedsiębiorców i skłania ich do zapłaty żądanej kwoty. Tego typu przypadki Ministerstwo Gospodarki przekazuje do właściwych prokuratur celem wszczęcia postępowania.

             Mając na uwadze powyższe, Prezydent Miasta Przemyśla przypomina, iż jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców - osoby fizyczne jest CEIDG, którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować jako wymuszenie, ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG.

 

Dotychczas odnotowano następujące nazwy „komercyjnych rejestrów”:

1.     „Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców
         Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;

2.     „Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych
         EEIDG Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;

3.     „Ewidencja Działalności Gospodarczych
          s.r.o. INF.DAT, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

4.     „Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych”, czyli FIRM.INFO Sp. z o.o.,
          ul. Ogrodowa 28/30 lok.230, 00-896 Warszawa;

5.     „Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych”, czyli GALOR Sp. z o.o.

6.     „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” Rafał Nobis,    
         Al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa;

7.     „Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych” Tomasz Zabilski,   
         ul. Piastowska 1/2,  48-300 Nysa;

8.     „Centralny Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej” Mariusz Sebastian  
          Breczko Białystok;

9.     „Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębiorcach”,
          ul .Piękna 68, 00-672 Warszawa;

10.   „Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach”,
         ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.”

 

Opracowano na podstawie informacji Ministerstwa Gospodarki.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie CEIDG – www.firma.gov.pl
lub kontaktując się pracownikiem Urzędu obsługującym CEIDG: Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, ul. Wodna 11,
II piętro, pokój 313, Tel. kont. 16 678-23-82

Opublikował:  | Data publikacji: 16-09-2013 11:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-01-2017 09:47