5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Tańsze zajęcia dodatkowe w przedszkolach miejskich!

W związku ze zmianą od 1 września br. przepisów oświatowych pojawiły się w Polsce komunikaty o braku dodatkowych zajęć w przedszkolach. Rodziców chcielibyśmy uspokoić, że w Przemyślu taki problem nie istnieje - we wszystkich przedszkolach prowadzonych przez miasto, odbywają się zajęcia dodatkowe.

W zależności od placówki prowadzone są zajęcia z j. angielskiego, religii, rytmiki oraz tańce. Zajęcia dodatkowe organizuje się na wniosek rodziców, którzy ponoszą opłatę w wysokości 1 zł za godzinę tych zajęć (z wyjątkiem religii). Pragniemy też podkreślić, że zajęcia dodatkowe prowadzone są już od kilku lat przez nauczycieli, którzy są zatrudnieni w przedszkolu zgodnie z ich kwalifikacjami (zajęcia te nie są prowadzone przez firmy zewnętrzne i nie jest pobierana za nie dodatkowa opłata). Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin zajęć dziennie. Powyżej 5 godzin dziennie pobierana jest opłata w wysokości 1 zł za godzinę zajęć z dziećmi.

Od 1 września br. rodzice zapłacą prawie o 100 zł mniej za ośmiogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu, tj. ok. 176 zł miesięcznie (66 zł za zajęcia oraz 110 za żywienie). Dotychczas za ośmiogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu rodzice płacili ok. 275 zł miesięcznie. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega zwrotowi za każdą godzinę zajęć oraz żywienie.

 

Witold Wołczyk

Rzecznik Prasowy

Opublikował:  | Data publikacji: 13-09-2013 14:49
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-04-2014 15:16