-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Okrzei

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia 
w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00010936/3,  oznaczonej jako działka nr 1965/2 o powierzchni 0,0222 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Okrzei.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu 25 października 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 12-09-2013 12:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2014 09:14