12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Koźmiana

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, w której udział stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszący 1/2 niewydzielonych części w działce nr 2356
o powierzchni 0,0220 ha
w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00030308/8, położonej przy
ul. Kajetana Koźmiana w Przemyślu, przeznaczony został do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości upływa w dniu 24 października 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 12-09-2013 09:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2014 09:15