9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Opalińskiego

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej jako działka nr 148/1
o powierzchni 0,0881 ha
i działka nr 189 o powierzchni 0,1310 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00059043/1
w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Opalińskiego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu  24 października 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 12-09-2013 09:25
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2014 09:15