17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyscy samorządowcy uczestniczyli w Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju

Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla oraz Jan Bartmiński Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu w środę 4 września br. wzięli udział w konferencji „Europa Karpat” odbywającej się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Obrady odbywały się pod hasłem „Co państwa karpackie mogą wnieść do Europy?”. Tematami przewodnimi tego spotkania były m.in. tożsamość narodowa państw karpackich, dziesięciolecie podpisania Konwencji Karpackiej, strategie makroregionalne oraz perspektywy i przyszłość obszaru Karpat. W obradach oprócz przemyskich samorządowców uczestniczyli również: Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marek Kuchciński  Wicemarszałek Sejmu RP oraz  Posłowie parlamentów m.in. z Polski, Czech, Węgier, Ukrainy, Słowacji i Rumunii oraz administracji rządowej państw regionu karpackiego. Czynny udział w dyskusji wzięli również reprezentanci instytucji europejskich, władz samorządowych oraz środowiska naukowego i biznesu. 
Miasto Przemyśl było niejednokrotnie podawane jako przykład Miasta, które stara się  budować trwałe mosty łączące Europę Karpat. Już niebawem druga części obwodnicy Przemyśla i przejście graniczne Malhowice – Niżankowice  będzie najkrótszą drogą w Karpaty wschodnie.  Uczestnicy podkreślali, iż takie działania pozwalają realizować przyjętą strategię makroregionalną w obszarach turystyki, leśnictwa, infrastruktury oraz energii. W bieżącym roku mija również dziesięć lat od podpisania Konwencji Karpackiej  przez ministrów państw Europy Środkowej, czemu była poświęcona jedna z trzech części obrad. 
Celem konferencji jest zacieśnienie współpracy politycznej i parlamentarnej krajów karpackich. Ponadto spotkanie to wyznacza regionalne więzi polityczne i gospodarcze.  Podczas spotkań „Europa Karpat” prezentowane są doświadczenia regionów, dobre praktyki, propozycje zrównoważonego rozwoju oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach funduszy europejskich. Konferencja stanowi również forum współpracy praktyków i ekspertów zajmujących się problematyką rozwoju obszarów górskich oraz współpracą transgraniczną w Europie Środkowej i Wschodniej.
Forum Ekonomiczne w Krynicy, organizowane cyklicznie od 1991 roku, jest uznanym wydarzeniem w Europie Środkowej i Wschodniej. Jego misją jest stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi. Krynica to ważny punkt na mapie politycznej świata, gdzie na tak dużą skalę Wschód spotyka się z Zachodem. Co roku na Forum przyjeżdża ponad 2500 gości – liderów życia politycznego, gospodarczego i społecznego – oraz 500 dziennikarzy z blisko 60 krajów Europy, Azji i Ameryki. Jest to największe tego typu wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej.
 

JPGForum Ekonomiczne 2013

JPGForum Ekonomiczne 2013

JPGForum Ekonomiczne 2013

Opublikował:  | Data publikacji: 10-09-2013 14:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-01-2014 20:39