12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Po wyroku WSA w Rzeszowie – opłaty za odpady wnosimy bez zmian

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia br. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzasadnienie wyroku jednoznacznie jednak wskazuje, że Sąd kwestionuje podstawę formalno – prawną uchwały, nie samą wysokość stawek. 

Pomimo tego, że konsekwencją wyroku jest zawieszenie wykonywania uchwały do czasu jego uprawomocnienia, nie oznacza to zaprzestania pobierania opłat za odbiór odpadów – należy je uiszczać na dotychczasowych zasadach. Usługa ta jest w dalszym ciągu wykonywana, poza tym decyzja Sądu nie powoduje zmian danych w złożonych przez mieszkańców deklaracjach, do których mają zastosowanie inne przepisy, tj. Ordynacji podatkowej.

Jednocześnie informujemy mieszkańców, że niezależnie od wyroku Sądu przygotowywany jest projekt nowej uchwały, w którym zaproponowane zostaną niższe stawki opłat za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny. Jest to wynik analizy kosztów funkcjonowania systemu po dwóch miesiącach, a także kolejna zachęta dla mieszkańców do segregowania odpadów.

W związku z wątpliwościami, co do dalszego funkcjonowania systemy gospodarowania odpadami na terenie Przemyśla, które powstały po ogłoszeniu wyroku WSA w Rzeszowie, przepraszamy mieszkańców za wszelkie wynikające z tej sytuacji niedogodności.

Opublikował:  | Data publikacji: 09-09-2013 14:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-11-2013 11:49