17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Trwają konsultacje programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Samorząd Województwa Podkarpackiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie województwa podkarpackiego, do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".

Termin konsultacji: od dnia 28 sierpnia 2013 r. do dnia 15 września 2013 r.

Szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi dokumentami znajdują się na stronie internetowej: www.umwp.podkarpackie.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 04-09-2013 09:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 20-05-2014 10:16