7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

LII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

LII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 10 września 2013 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego  w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 13 czerwca 2013 r., 27 czerwca 2013 r., 3 lipca 2013 r., 22 lipca 2013 r., 8 sierpnia 2013 r.
3. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PARK SPORTOWO-REKREACYJNY I” – proj. nr 180/2013.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. – proj. nr: 174/2013, 175/2013, 176/2013, 177/2013, 178/2013, 182/2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla – proj. nr 166/2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości – proj. nr 167/2013.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 231/2007 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwolnienia od opłat z tytułu wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i nowego prawa jazdy w przypadku gdy zmiana adresu została spowodowana zmianami administracyjnymi – proj. nr 171/2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Domu dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” w Przemyślu ul. Jasińskiego 1 w Centrum Administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych w Przemyślu ul. Jasińskiego 1B oraz w placówki opiekuńczo - wychowawcze pod nazwą: Dom dla Dzieci „Jaś” w Przemyślu ul. Jasińskiego 1A, Dom dla Dzieci „Małgosia” w Przemyślu  ul. Jasińskiego 1C, Dom dla Dzieci „Maciek” w Przemyślu ul. Jasińskiego 1 – proj. nr 184/2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Krzywcza, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemyślu ul. Bakończycka 1 – proj. nr 165/2013.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 183/2013.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 117/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl na lata 2013-2032” – proj. nr 181/2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych miasta Przemyśla – proj. nr 186/2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 64/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla – proj. nr 172/2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 39/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 173/2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji rady – proj. nr 185/2013.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu – proj. nr 187/2013.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym – proj. nr 188/2013.
19. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za I i II kwartał 2013 r.
20. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za I i II kwartał 2013 r.
21. Wystąpienia radnych.
22. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
23. Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 03-09-2013 14:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:42