30 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Trwają prace nad aktualizacją Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024

W Urzędzie Miejskim w Przemyślu, przy wsparciu konsultantów firmy Res Management S.C. z Brzozowa oraz Res Public Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, trwają prace nad aktualizacją Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla.

Aktualizacja Strategii jest niezbędna, aby przekonać się co zmienia się w Przemyślu, czy są nowe potrzeby ze strony mieszkańców, organizacji i instytucji. Aktualizacja wynika też z chęci wykorzystania dla rozwoju miasta przemian zachodzących w otoczeniu. Pojawiły się nowe szanse i zagrożenia, zmienia się perspektywa budżetowania Unii Europejskiej i zmieniają się możliwości finansowania działań rozwojowych.

Działania podjęte dotychczas w ramach prac nad aktualizacją Strategii:

1. Aktualizacja „Raportu o stanie Miasta Przemyśla” - czerwiec 2013r.

2. Badania ankietowe wśród mieszkańców i turystów odwiedzających Przemyśl przeprowadzone w dniach 2-25 lipca 2013r. Ankiety w formie internetowej udostępniono na społecznej platformie CyfrowaDemokracja, a w wersji papierowej - w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy Rynek 1, na Zamku Kazimierzowskim, w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Grodzkiej 1 oraz w Punkcie Informacji Turystycznej Stacja Przemyśl na Dworcu Głównym PKP. Łącznie w badaniach uczestniczyło 542 osoby: 459 mieszkańców miasta oraz 83 turystów odwiedzających Przemyśl. Raport z badań ankietowych dostępny jest tutaj: http://www.przemysl.pl/zalaczniki/23415.pdf

3. W sierpniu 2013r. Prezydent Miasta Przemyśla powołał Zespół Zadaniowy do opracowania Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024. Do składu Zespołu zaproszono przedstawicieli: służb mundurowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, oświaty, kultury, sportu, rekreacji oraz duchowieństwa. Prace prowadzone są w trzech podzespołach:
- Podzespół I - ds. społecznych
- Podzespół II - ds. zasobów i potencjałów Miasta
- Podzespół III -  ds. gospodarczych i promocji Miasta

4. W dniu 28 sierpnia w sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyła się pierwsza tura warsztatów dla Zespołu Zadaniowego do opracowania Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024.
Podczas warsztatów prowadzonych przez konsultantów, przedstawiciele przemyskich firm, instytucji i organizacji rozmawiali o możliwościach rozwoju miasta w kilku najważniejszych dziedzinach życia: gospodarka, ochrona środowiska, opieka społeczna, bezpieczeństwo, kultura, sport i edukacja. Była to okazja do wyartykułowania problemów oraz określenia, co jest słabą, a co mocną stroną miasta, jakie mamy zagrożenia i gdzie chcieliby widzieć miasto w określonych branżach za kilka czy kilkanaście lat.
Wnioski wypracowane podczas warsztatów stanowić będą podstawę do określenia strategicznych celów i kierunków rozwoju miasta Przemyśla. Projekt dokumentu ma być gotowy do końca października 2013r.

Kolejne spotkanie Zespołu zadaniowego do opracowania Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024 planowane jest na 9 września br.
 

JPGZespół Zadaniowy do oprac. Strategii Sukcesu M. Przemyśla na lata 2014-2024 - warsztaty

JPGZespół Zadaniowy do oprac. Strategii Sukcesu M. Przemyśla na lata 2014-2024 - warsztaty

JPGZespół Zadaniowy do oprac. Strategii Sukcesu M. Przemyśla na lata 2014-2024 - warsztaty

JPGZespół Zadaniowy do oprac. Strategii Sukcesu M. Przemyśla na lata 2014-2024 - warsztaty

JPGZespół Zadaniowy do oprac. Strategii Sukcesu M. Przemyśla na lata 2014-2024 - warsztaty

JPGZespół Zadaniowy do oprac. Strategii Sukcesu M. Przemyśla na lata 2014-2024 - warsztaty

JPGZespół Zadaniowy do oprac. Strategii Sukcesu M. Przemyśla na lata 2014-2024 - warsztaty

JPGZespół Zadaniowy do oprac. Strategii Sukcesu M. Przemyśla na lata 2014-2024 - warsztaty

Opublikował:  | Data publikacji: 02-09-2013 11:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-01-2014 20:39