0.6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym udziału Gminy Miejskiej Przemyśl w działce nr 2250 w obr. 202, ul. Stanisława Augusta.

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,


że w dniu 18 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 10:00, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym udziału Gminy Miejskiej Przemyśl wynoszącego 3/35 niewydzielonych części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2250 o pow. 0,2194 ha w obr. 202 m. Przemyśla przy ul. Stanisława Augusta, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00000558/6.
         Cena sprzedaży udziału wynoszącego 3/35 niewydzielonych części ww. nieruchomości ustalona została na kwotę 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl