-9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych, nr 4 w budynku przy  ul. Smolki 13, nr 2A w budynku przy ul. Mickiewicza 24, nr 10 w budynku przy ul. Grodzkiej 17, nr 1 w budynku przy ul. Dworskiego 60, nr 10 w budynku przy ul. Tarnawskiego 3, nr 1 w budynku przy ul. Sanockiej 9, nr 20 w budynku przy ul. Kraszewskiego 12, nr 7 w budynku przy ul. Monte Cassino 16A, nr 9 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1737 i 1726 – stanowiącej podwórko obie w obr. 207, nr 789 w obr. 207, nr 1159 w obr. 207, nr 1642 w obr. 207, nr 1612 w obr. 207, nr 1305 w obr. 207, nr 1127 i 1125/4 – stanowiącej podwórko obie w obr. 205, nr 1178 i 1191 oraz 1176 i 1190 – stanowiących drogę wszystkie w obr. 203, nr 1231 w obr. 205.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 09 października 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 28-08-2013 11:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-01-2014 10:25