10 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NULL


Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885
(Numer projektu: POPW 4.1-40)


Okres realizacji: 2013 – 2015
Źródło finansowania: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013
Wartość całkowita: 101 974 133,41
Dofinansowanie PORPW: 84 790 885,90

Przedmiotem projektu jest budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885.
Realizacja inwestycji obejmuje:

 • Budowę dwujezdniowej drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 28 (ul. Lwowska) z drogą wojewódzką nr 885 (ul. J. Słowackiego), o długości 3,98 km,

 • Przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 885 (ul. J. Słowackiego) od włączenia obwodnicy do skrzyżowania z ul. Obozową i Herburtów, o długości 0,56 km,

 • Przebudowę odcinka drogi krajowej nr 28 (ul. Lwowskiej), o długości 0,42 km,

 • Budowę połączeń w/w dróg z istniejącym układem komunikacyjnym miasta poprzez skrzyżowania:

  • Typu rondo – obwodnicy z ul. Lwowską i obwodnicy z ul. J. Słowackiego i ul. Dojazdową;

  • Skanalizowane – z ul. Mogilnickiego, Topolową, Sielecką, Rolniczą;

 • Budowę dróg serwisowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej wraz z ich włączeniami do projektowanego lub istniejącego układu komunikacyjnego,

 • Budowę obiektów inżynierskich: przepustu na Kanale Bakończyckim (potok Sielec) oraz wiaduktu nad linią kolejową Przemyśl - Malhowice,

 • Budowę układu odwodnienia drogi wraz z kanalizacją deszczową, przepustami pod koroną drogi i urządzeniami do odprowadzania wód do odbiorników oraz ich oczyszczania,

 • Budowę, przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej,

 • Budowę oświetlenia drogowego,

 • Budowę ekranów akustycznych,

 • Inne roboty o charakterze przygotowawczym i porządkującym.


Projekt został ujęty na „Liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”.

W dniu 20 czerwca 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: II kwartał 2015 r.


Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

 

Opublikował:  | Data publikacji: 28-08-2013 07:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 23-01-2014 09:20