16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NULL


 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla
(Numer projektu: POIG.08.03.00-18-114/12)

Okres realizacji: 2013 – 2015
Źródło finansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Wartość całkowita: 1 503 144,00
Dofinansowanie POIG: 1 277 672,40
Dofinansowanie Budżet Państwa: 225 471,60 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje działania związane z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do korzystania z bezpłatnego Internetu przez gospodarstwa domowe z terenu miasta Przemyśla, zagrożone wykluczeniem cyfrowym ze względu na sytuację materialną, niepełnosprawność itp. W sprzęt komputerowy wyposażona zostanie również  Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Projekt obejmuje również rozbudowę i instalację infrastruktury sieciowej szerokopasmowego Internetu na terenie miasta Przemyśla. Bezpłatny dostęp do Internetu uzyska  Przemyska Biblioteka Publiczna oraz 34 szkoły z terenu Przemyśla. Dodatkowo przewiduje się organizację szkoleń z zakresu obsługi komputerów i wykorzystania zasobów Internetu dedykowanych dla gospodarstw domowych objętych wsparciem oraz dla użytkowników w jednostkach podległych Gminie Miejskiej Przemyśl.

W dniu 5 kwietnia 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: IV kwartał 2015 r.

 


Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

 


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

 


 

Opublikował:  | Data publikacji: 27-08-2013 10:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-08-2013 13:00