10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NULL


 

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miast pogranicza Polski i Słowacji poprzez rozwój produktów turystycznych
(Numer projektu: PL-SK/KAR/IPP/III/38)

Okres realizacji: 2013 – 2014
Źródło finansowania: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Wartość całkowita: 178 668,00
Dofinansowanie PWT: 151 867,80
Dofinansowanie Budżet Państwa: 17 866,80 zł

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:
Transgraniczna konferencja na temat rozwoju produktów turystycznych na pograniczu polsko-słowackim
Działanie dotyczy organizacji transgranicznej konferencji w mieście Humenne na Słowacji skierowanej do polskich i słowackich samorządowców zrzeszonych w Sieci Miast Euroregionu Karpackiego.
(Konferencja została zrealizowana w dniach 9-10 lipca 2013 r.)

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu na cele turystyczno-rekreacyjne parku w Przemyślu
W ramach działania sfinansowano opracowanie dokumentacji technicznej związanej z rewitalizacją parku na Lipowicy w Przemyślu.
Planowane funkcje parku to przede wszystkim funkcje rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowe obejmujące główne elementy, takie jak: ciągi pieszo-jezdne, plac zabaw dla dzieci, trasy rowerowe o zróżnicowanym stopniu trudności, park linowy, skatepark, oświetlenie, toalety, wiata grillowa, mała architektura. Projekt będzie zawierał wszelkie możliwe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych m.in. podjazdy, pochylnie.

Publikacja katalogu z ofertami inwestycyjnymi Miast Sieci Euroregionu Karpackiego
W ramach działania opracowano katalog z ofertami inwestycyjnymi miast z Polski i Słowacji będących członkami Sieci Miast Euroregionu Karpackiego.
Katalog został wydany w ilości 2000 sztuk i przetłumaczony na języki polski, słowacki i angielski. Katalog został rozdystrybuowany poprzez instytucje odpowiedzialne za kontakty z inwestorami, Agencjami Rozwoju Regionalnego, Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych itp. W wersji elektronicznej katalog został umieszczony na stronach internetowych partnerów projektu oraz miast, które przedstawiły swoje oferty inwestycyjne.

W dniu 27 lutego 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
W dniu 6 maja 2014 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

 

PDFKatalog ofert inwestycyjnych Sieci Miast Euroregionu Karpackiego - POBIERZ (27,14MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 27-08-2013 09:13
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 23-07-2014 13:00