16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rusza I edycja konkursu "Obywatele dla Demokracji"

Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania wniosków w programie dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanym z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora

Program przywiązuje dużą wagę do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.

Dotacje można uzyskać na: projekty tematyczne, projekty systemowe oraz na współpracę dwustronną. Organizacje składające wniosek na realizację projektów tematycznych i projektów systemowych mogą część dotacji przeznaczyć na wzmocnienie i rozwój organizacji.

Termin składania wniosków: wnioski wstępne w I edycji konkursu będzie można składać online za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków dostępnego na stronie programu www.ngofund.org.pl w terminie od 1 września 2013, godzina 12.00 do 15 października 2013, godzina 12.00.

Szczegóły: TUTAJ

 

Opublikował:  | Data publikacji: 23-08-2013 08:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 23-08-2013 09:01