16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacje dot. gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

 „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl"   
 
PRZEMYSKA GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Juliusza Słowackiego 104
Tel. 16 / 678 24 84, fax:  16 / 678 67 83
www.pgk.przemysl.pl.
 
Podwykonawcy:
 
TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. 
ZAKŁAD W PRZEMYŚLU
37-700 Przemyśl, ul. Wernyhory 23
Tel.  16 / 675 15 41 / fax: 16 / 675 15 42
 
BOGUSŁAWA DYBEK
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA „B i M DYBKOWIE”
37-710 Żurawica, ul. Wincentego Witosa 48
Tel. / fax 16 / 671 31 66
 
Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych na terenie miasta Przemyśla:
 
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
37-700 Przemyśl, ul. Piastowska 22
tel. 16 672-07-63, fax: 16 648-06-54
www.zukprzemysl.pl
 
 
Odpady zebrane selektywnie przekazywane są  do :
 
1.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
   Polską Korporacją Recyklingu Spółką z o. o. 
   ul. Metalurgiczna 17D 
20-234 Lublin,
 
2.Makulatura
   „ATOL”  Sp. z o. o.  
    ul.  Zawiszy Czarnego 26 D 
   35-082 Rzeszów
 
3.Tworzywa sztuczne
   B.N.S. RECYKLING s.c. 
   ul. Fabryczna 18 
   39-200 Dębica
 
4.Szkło
   KRYNICKI RECYKLING S.A., , 
   ul. J. Iwaszkiewicza 48/23, 
   10-089 Olsztyn
 
5.Odpady wielkogabarytowe
   Firmą Usługowo – Handlową „ EKO – TOP” Sp. z o.o.  
   ul.  Hetmańska 120
   35- 078 Rzeszów,
 
6.Odpady ulegajace  biodegracji ( zielone)
   Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. 
   ul. Żwirki i Wigury 3 
    37-300 Leżajsk 
 
 
Osiągnięte poziomy zebranych selektywnie odpadów komunalnych Okres sprawozdawczy – 2012 r.
 
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 103.82 %
 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 11,32 %
 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
 
 
Opublikował:  | Data publikacji: 20-08-2013 13:08
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-11-2013 11:49