20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapraszamy do głosowania w sondzie dotyczącej Parku na osiedlu Lipowica

SONDAŻ INTERNETOWY dotyczący opracowania dokumentacji technicznej dla zagospodarowania parku na osiedlu Lipowica w Przemyślu.

Koncepcja zakłada budowę parku leśnego w miejscu wybudowanego w latach 70-tych XX wieku obiektu o podobnym do planowanego charakterze, który uległ degradacji. Obiekt , ze względu na swój charakter i planowane funkcje nie będzie użytkowany w okresie zimowym.

Jednym z najważniejszych elementów będzie odtworzenie układu komunikacji pieszo – jezdnej (rowerowej).

Brane są pod uwagę dwa rodzaje nawierzchni dla projektowanych ciągów pieszo rowerowych.

1. nawierzchnia bitumiczna (kolorowy asfalt) o grubości 5 cm na podbudowie wzmocnionej z kruszyw dająca komfort poruszania się pieszych, wózków dziecięcych i inwalidzkich, a także rowerów oraz odporna na nacisk kół pojazdów straży i technicznych. Nawierzchnia odporna na zniszczenia powodowane przez wody opadowe i roztopowe, tania w budowie i naprawie, łatwa do czyszczenia z opadających liści, resztek koszonej trawy, naniesionego piasku itp.).

2. nawierzchnia z kruszywa o różnej frakcji (nawierzchnie wodoprzepuszczalne z kruszyw mineralnych lub sztucznych o różnych frakcjach. Nawierzchnia tania w budowie i konserwacji ale relatywnie nieodporna na działanie wód  opadowych i roztopowych).

Zwracamy się do Mieszkańców Przemyśla o wyrażenie swojej opinii, która będzie miała wpływ na opracowanie dokumentacji techniczno/projektowej dla zagospodarowania Parku na osiedlu Lipowica w Przemyślu. Badanie trwa do 26 sierpnia br.


Którą nawierzchnię uważa Pani/Pan za lepszą dla ścieżek pieszo – rowerowych w projektowanym parku?

SONDA
Którą nawierzchnię uważa Pani/Pan za lepszą dla ścieżek pieszo – rowerowych w projektowanym parku?

nawierzchnia bitumiczna
nawierzchnia z kruszywa o różnej frakcji

 

Podczas opracowania koncepcji zespół projektowy kierował się następującymi zasadami i wytycznymi:

1. funkcje parku to przede wszystkim  rekreacja, sport i wypoczynek
2. nawiązanie architektoniczne i przestrzenne do dawnego założenia parkowego
3. odbudowa elementów zagospodarowania terenu:
- plac zabaw dla dzieci
- boiska do siatkówki i piłki nożnej
- oświetlenie parkowe
- odtworzenie układu komunikacji pieszej i ścieżek rowerowych
4. rozbudowanie  zagospodarowania terenu o dodatkowe  elementy :
• wiatę grillową
• zaplecze sanitarne
• połączenie komunikacyjne z sąsiadującym terenem zalesionym
• park linowy
• skatepark
• siłownię zewnętrzną dla osób starszych
• miejsce ze stolikami do gier planszowych
• strefę do paintball’a
• elementy małej architektury ogrodowej

Założenie parkowe zostało zaprojektowane w stylu postmodernistycznym którego głównymi cechami w architekturze ogrodów są :
• preferencja elementów architektury ponad roślinność
• minimalizm, prostota i oszczędność w formie
• geometryzacja układu przestrzennego połączona ze swobodnymi formami krajobrazowymi
• podporządkowanie formy na rzecz dominacji funkcji wypoczynkowej, rekreacyjnej i sportowej 
• wysoka jakość użytych materiałów i elementów wyposażenia (kamień, drewno, metal, szkło)
• wykorzystanie światła sztucznego i naturalnego podkreślającego walory wyposażenia i zieleni
• kompozycja przestrzeni piętrowa, tło z istniejących drzew liściastych i iglastych.

-  Mapa projektowanego parku

Wszelkie pytania nie objęte ankietą prosimy kierować na adres ().
Odpowiedzi opublikujemy na naszej stronie www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 16-08-2013 11:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:38