4.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Początek prac nad programem współpracy na rok 2014

Informujemy o rozpoczęciu prac nad projektem programu współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2014.

 

Wobec powyższego zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych do zgłaszania wszelkich propozycji i uwag do projektu programu współpracy na rok 2014. 
Podstawą prac nad projektem jest obecnie obowiązujący program współpracy na rok 2013.

Wszelkie propozycje proszę zgłaszać do 13 września 2013 r. na adres: Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Urząd Miejski w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10 A, 37-700 Przemyślu lub drogą elektroniczną:

Wszystkie zebrane propozycje zostaną następnie przekazane do wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w celu zaopiniowania.
Z kolei Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych przygotuje projekt programu współpracy, który zostanie poddany konsultacjom w sposób określony w uchwale Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r.

Informacje nt. konsultacji oraz ich wyniki zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/konsultacje oraz będą dostępne na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl