9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rozstrzygnieciu przetargu na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

INFORMACJA
O  WYBORZE OFERTY

 

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4.804.008.000,00,zł,
Kapitał wpłacony: 4.804.008.000,00,zł


jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 2/PRZ/2012 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego w Gazecie Wyborczej nr 265 w dniu 13.11.2012 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Probud  Sp. z o.o.
z siedzibą w Przemyślu
ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24
37-700 Przemyśl

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000411648.

Industrial Development Agency Joint Stock Company (IDA)
Nowy Świat St. 6/12, 00-400 Warsaw registered in the National Registry of Companies under the number 0000037957 for the District Court of Warsaw Division XII, Tax ID nr 526-030-02-04, Company Capital: 4.804.008.000,00,PLN, Paid Capital: 4.804.008.000,00,PLN,

as a managing authority of Tarnobrzeg Special Economic Zone
EURO-PARK WISŁOSAN,

hereby informs that in the result of tender no. 2/PRZ/2012, advertised on November 13th , 2012 in “Gazeta Wyborcza” magazine no. 265, carried out in order to determine the entrepreneur, who will be granted permit to operate business activity within Tarnobrzeg Special Economic Zone EURO-PARK WISŁOSAN, the following entrepreneur`s offer was chosen:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Probud  Sp. z o.o.
with the head office in Przemyśl
37-700 Przemyśl


entered in the National Register of Companies
under the number KRS 0000411648.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 09-08-2013 10:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16