19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Jasińskiego

I N F O R M A C J A 


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 214 m. Przemyśla przy ul. Jasińskiego, oznaczonej jako działka nr 649 o pow. 0,0236 ha, objęta KWNr PR1P/00053299/8, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 20 września 2013 r.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 09-08-2013 09:25
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2014 09:16