Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Herburtów

I N F O R M A C J A

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbyciaw trybie przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej jako działka nr 487o pow. 0,1660 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, położonej przy ul. Herburtów.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 20 września 2013 r.
 

Opublikował(a):  Data publikacji: 09-08-2013 08:57 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 10-01-2014 09:29

Na skróty