3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1,
ul. Ratuszowa 10A został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych, nr 11 w budynku przy ul. Dworskiego 28, nr 4 w budynku przy ul. Niewiadomskiego 4, nr 16
i 25 w budynku przy ul. Kopernika 26, nr 3 w budynku przy ul. Ofiar Katynia 10A, nr 2 w budynku przy ul. Czarnieckiego 5,
nr 8 w budynku przy ul. Bpa Glazera 3, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1599 i 1611 – stanowiącej podwórko obie w obr. 207, nr 1646 w obr. 207, nr 285 i 281- stanowiącej podwórko obie w obr. 207, nr 60 w obr. 215, nr 387
w obr. 207, nr 760 i 758/6 – stanowiącej podwórko obie w obr. 205.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski
o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 18 września 2013 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 07-08-2013 14:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-01-2014 10:25