1.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wyłonieniu wykonawcy na sporządzenie operatów szacunkowych.

    Informacja

 

W dniu 15 lipca 2013 r. dokonano otwarcia ofert na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przed dokonaniem podziału geodezyjnego i po dokonaniu podziału geodezyjnego dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
W wyznaczonym terminie do tutejszego Organu wpłynęła jedna oferta, złożona przez  mgr inż. Jerzego Husa rzeczoznawcę majątkowego zam. 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 127/64 w wysokości 29.766,00 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć 00/100), z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie operatów szacunkowych. Termin realizacji 28 dni od daty podpisania umowy.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl