12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

123 rocznica działalności Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu

 

W latach 1890-1974 Towarzystwo nosiło nazwę: Towarzystwo Upiększania Miasta, jednak pod naciskiem władz politycznych w 1974 r. nazwę tę zmieniło na: Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Od 6 stycznia 2005 roku  otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego i zgodnie z założonymi celami podejmujemy działania na rzecz promowania miasta, regionu oraz wyjątkowych jego obywateli. Ponadto w ramach sekcji: Komitet Ochrony Starych Cmentarzy organizujemy kwesty i remontujemy zabytkowe przemyskie nekropolie, natomiast w ramach drugiej sekcji: Przemyskie Centrum Wolontariatu promujemy ekologię, a w szczególności selektywną zbiórkę surowców wtórnych. Zorganizowaliśmy już dwa razy szkolenie wolontariuszy, czyli Przemyską Akademię Wolontariatu, wyremontowaliśmy świetlicę na Oddziale Dziecięcym w Wojewódzkim Szpitalu, przy ul. Monte Cassino w Przemyślu, którą trzy razy w roku wyposażamy w sprzęt. Ponadto, w okresie szkolnym wolontariusze przez 4 dni w tygodniu pełnią dyżury na w tej świetlicy, organizują wspólnie z członkami naszego Towarzystwa: Dzień Dziecka i Mikołajki.

Należy wspomnieć, że już po raz trzeci, przy wsparciu sponsorów: Posła na Sejm RP Piotra Tomańskiego, Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Specjalistycznego Gospodarstwa Sadowniczego – Pana Mariana Szeligi, w dniu 21 marca br zorganizowaliśmy Akcję „Zamieniamy makulaturę, plastiki, szkło i elektrośmieci na witaminy dla młodzieży i dzieci”, w ramach której uczymy i selektywnej segregacji odpadów, których zbieramy ok. 10 ton - w zamian za które rozdajemy 1,5 tony jabłek i 25 - 30 kg cukierków.  

Szczególne miejsce w Programie naszego Towarzystwa zajmują, także takie przedsięwzięcia, jak wyjazdy rehabilitacyjno – rekreacyjne na baseny termalne na Węgrzech oraz wycieczki krajoznawczo-turystyczne, które podnoszą rangę naszej organizacji i czynią ją jedną z najliczniejszych i najbardziej aktywnych  pośród innych przemyskich stowarzyszeń.
Zarząd pragnie nadmienić, że w chwili obecnej Towarzystwo liczy 215 członków i wszystkie informacje dot. jego działalności można znaleźć na stronie internetowej : www.tppir.przemysl.pl

Pragniemy w sposób szczególny podziękować wszystkim członkom, którzy wspierają naszą działalność 1% odpisem od podatku oraz darowiznami.
Dziękujemy za propagowanie celów Towarzystwa, za udział w realizowanych przedsięwzięciach, za zachęcanie do wstępowania sympatyków w szeregi naszego Towarzystwa, za pozytywne opiniowanie i terminowe opłacanie składek członkowskich.

Pragniemy nadmienić, że :
• w ramach tegorocznych prac na zabytkowych cmentarzach - remontujemy grobowiec rodziny Hildebrand oraz trzy na prawo położone od niego - znajdujące się w polu nr 16 na Cmentarzu Głównym w Przemyślu;
• na Cmentarzu w Drohojowie odremontowaliśmy grobowiec – pomnik Drohojowskich, który zostanie uroczyście przekazany młodzieży gimnazjalnej  pod opiekę w dniu 22 września br.
• natomiast na Cmentarzu Zasańskim odnawiamy chimery na dwóch kamiennych pylonach – rzeźby przemyslanina Józefa Wilka.
• po przeprowadzonych rozmowach z Wójtami gmin - planujemy w tym roku zorganizować KWESTY w Gminie Krzywcza, Orły  i Krasiczyn w powiecie przemyskim oraz w Gminie Róźwienica w powiecie jarosławskim.
• nadal prowadzimy działania zmierzające ku wydaniu albumu pod tytułem „Przemyskie cmentarze”, którego koszt realizacji (w trzech językach) to kwota ponad 40 tysięcy złotych. Pozyskaliśmy już kilku sponsorów, jednak aby zrealizować ten projekt niezbędne jest również Państwa wsparcie, gdyż ma być to publikacja merytoryczna i estetycznie wydana.

Zarząd pragnie w sposób szczególny zaprosić Państwa na uroczystości  z okazji 123-lecia Towarzystwa, organizowane w dniu 30 sierpnia 2013 r. (piątek):
• godz. 16.00 - 17.30 – spotkanie przy kawie i herbacie w biurze Towarzystwa, Rynek 5 w Przemyślu,
• godz. 18.00 – 19.00 - msza św. w Kościele O. Karmelitów Bosych w Przemyślu, w intencji:
- zmarłych i żyjących członków oraz sympatyków Towarzystwa,
- sponsorów wspierających działalność statutową Towarzystwa,
- za obrońców naszego miasta i regionu.
• godz. 19.30 – 1.00 - spotkanie podsumowujące pracę Zarządu z wieczorkiem tanecznym (sala kolumnowa Hali Sportowej, przy ul. Mickiewicza w Przemyślu).


Koszty organizacyjne: 40 zł należy wpłacić w biurze Towarzystwa w poniedziałki (godz. 11.30-13.00) i środy (godz. 16.00-17.30) do dnia 21 sierpnia br.

Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy

Z wyrazami szacunku

Bogusława Pieczyńska
Prezes Zarządu TPPiR
Rynek5, 37-700 Przemyśl
tel.służbowy: +48 512 597 805
zapraszam na strone:  www.tppir.przemysl.pl
e-mail: zarzad.tppir@gmail.com

 

Opublikował:  | Data publikacji: 06-08-2013 08:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2014 13:43