4.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomosci przy ul. Dworskiego - dz. nr 1052 obr. 207.

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje

że w dniu 21 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 11:00, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1052 o pow. 0,0517 ha, położonej w obrębie 207 m. Przemyśla przy
ul. Aleksandra Dworskiego, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00000535/9, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
oznaczonej jako działka nr 1057 w obr. 207 m. Przemyśla.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona została na kwotę 160 000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl