NULLTermomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu
(Numer projektu: RPPK.02.02.00-18-102/12)

Okres realizacji: 2013 - 2014
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Wartość całkowita: 1 880 015,66 zł
Dofinansowanie: 1 042 873,58 zł

 

W ramach projektu przeprowadzono prace termomodernizacyjne:
1. Budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Zjednoczonej Europy, ul. Borelowskiego 12.
2. Budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, ul. Dworskiego 25.

Zakres prac obejmował:
Szkoła Podstawowa Nr 14
- docieplenie elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie stropodachu,
- przebudowę i remont instalacji c.o.,
- remontowe roboty towarzyszące.


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2
- docieplenie elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie stropodachu,
- docieplenie fundamentów,
- przebudowę i remont instalacji c.o.,
- remontowe roboty towarzyszące.


W dniu 14 czerwca 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
W dniu 6 listopada 2013 r. zakończyła się rzeczowa realizacja prac przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2.
W dniu 24 marca 2014 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu, w tym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14.

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiegoŹródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 30-07-2013 11:13 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 25-07-2014 08:24

Na skróty