8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Stanisława Augusta

I N F O R M A C J A 


       Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej, w której udział stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl w wysokości 3/35 niewydzielonych części w działce nr 2250 o pow. 0,2194 ha w obrębie 202
m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00000558/6, położonej przy ul. Stanisława Augusta, przeznaczony został  do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

       Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu udziału w ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) upływa w dniu 28 sierpnia 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 17-07-2013
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2014 09:04