8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Trwają prace w nowej siedzibie biblioteki

Chociaż do zakończenia rewitalizacji w kompleksie powojskowym przy ul. Grodzkiej zostało jeszcze ponad trzy miesiące, już widać efekty prac prowadzonych przez wykonawcę, czyli Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "Budexim" S.A. Kompleks w trakcie budowy prezentował dzisiaj (15 lipca) zaproszonym dziennikarzom Prezydent Miasta Robert Choma. Szczegółowe informacje przedstawiali także Zastępca Prezydenta Wojciech Błachowicz, przedstawiciele wydziału Inwestycji nadzorującego prace, a także Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Po za kończeniu rewitalizacji kompleks stanie się nową siedzibą Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Zakres prac obejmuje m.in.:

- adaptację budynku głównego

- wyburzenie części dobudówki i budowa nowego obiektu

- budowę garażu 

- prace remontowo - konserwatorskie Bramy Rycerskiej i budowę tarasu

- zagospodarowanie terenu otaczającego, czyli parkingi, drogi dojazdowe, oświetlenie, elementy małej architektury

Inwestycja jest dofinansowana w ramach działania 7.2 "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych" RPO Województwa Podkarpackiego

Wartość inwestycji wynosi 10 072 175, 63 zł w tym:

- dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 6 550 611, 77 zł

- budżet państwa - 27 000 zł

- promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 960 434, 53 zł

- dofinansowanie  Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 70 000 zł

- budżet Miasta - 2 464 129, 33 zł

Powierzchnia użytkowa nowej siedziby biblioteki to 3 145, 35 m2, a powierzchnia użytkowa Bramy Rycerskiej 108, 7 m2

Jako odrębne zadanie przewidziano wykonanie w dwóch etapach (2013 - 2014) prac konserwatorskich przy zachowanej polichromii na klatce schodowej budynku głównego . 

JPGNULL (1,97MB)

JPGNULL (1,18MB)

JPGNULL (1,40MB)

JPGNULL (1 008,68KB)

JPGNULL (988,77KB)

JPGNULL (1,22MB)

JPGNULL (994,66KB)

JPGNULL (1,51MB)

JPGNULL (1,24MB)

JPGNULL (1,31MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-07-2013 15:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:41