18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Posiedzenie Zarządu PSST

Prezydent Miasta Robert Choma wziął udział w posiedzeniu Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, które odbyło się 9 lipca w Rzeszowie. Obradom przewodniczył Marszałek Województwa Władysław Ortyl, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu PSST.

Spotkanie było poświęcone m.in. organizacji wojewódzkich dożynek, które w tym roku odbędą się w Mielcu 25 sierpnia. Zebrani omawiali także sprawę  dofinansowania pobytu dzieci  z Ukrainy, podjęto także decyzję o nadaniu Odznaki Honorowej Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych ks. Infułatowi Stanisławowi Macowi, duszpasterzowi samorządów. Zarząd omówił także i przyjął stanowiska:

- stanowisko Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie przyszłości Regionalnej Telewizji Publicznej

- wspólne stanowisko regionalnych korporacji samorządowych reprezentowanych na spotkaniu w Świerklańcu w dniu 17 maja 2013r. w sprawie: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym,

- wspólne stanowisko regionalnych korporacji samorządowych reprezentowanych na spotkaniu w Świerklańcu w dniu 17 maja 2013r. w sprawie: projektowanych założeń do zmiany ustawy Karta Nauczyciela oraz zmian w ustawie o systemie oświaty.

Opublikował:  | Data publikacji: 12-07-2013 15:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:38