15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul. Sucharskiego - dz. nr 255/2 i nr 436/2 obr. 212.

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje

 

że w dniu 14 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 10:00 odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 255/2 o powierzchni 0,0241 ha i działka nr 436/2 o powierzchni 0,0029 ha w obrębie 212 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00050792/3, położona przy ul. Sucharskiego, przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 437 w obrębie 212 m. Przemyśla.
Cena sprzedaży ustalona została w wysokości 35 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100) w tym 23 % podatku VAT.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 09-07-2013 11:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:10