1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ucz się całe życie-działalność Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

To nieszczęście, że tak mały odstęp dzieli czas
gdy jesteśmy zbyt młodzi , od czasu gdy jesteśmy zbyt starzy


Monteskiusz


Czas biegnie tak szybko, że trudno zauważyć kiedy włosy siwieją, a ludzie z młodzieńców stają się rodzicami, dziadkami, pradziadkami. To, że społeczeństwo się starzeje i przybywa ludzi w wieku poprodukcyjnym, a wiek ludzkiego życia się wydłuża stało się faktem. Jakby na przekór temu, świat w szalonym pędzie idzie w kierunku rozwoju techniki, nauki, zmian obyczajowości i mentalności ludzi. Przewidział to profesor nauk społecznych Pierre Vellas, który w 1973 roku we Francji utworzył pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dwa lata później taką placówkę w Polsce tworzy profesor Halina Szwarc zakładając w Warszawie Uniwersytet Trzeciego Wieku działający do chwili obecnej. Następny zostaje powołany w Krakowie. Odpowiadając na potrzeby społeczeństwa lawinowo w całej Polsce tworzą się coraz to nowe tego typu placówki. Powstaje Międzynarodowe Stowarzyszenie „Aiuta” skupiające Uniwersytety Trzeciego Wieku ze wszystkich krajów. Co przyświecało pionierom tego ruchu? Pierwszy cel to włączenie seniorów do systemu kształceni ustawicznego, by mogli aktualizować wiedzę i aktywnie uczestniczyć w procesach zachodzących we współczesnym świecie jak również zachować i zwiększyć sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną. Ludzie starsi posiadają wielki zasób mądrości nabytej w ciągu długiego życia i ogromny zapał do działania. Jest to niewątpliwie potężny potencjał do wykorzystania.

Dzisiejszy senior to człowiek, który spełnił obowiązek pracy na różnych stanowiskach, dosłużył się emerytury, ale w sercu tli się iskra Boża, ten żar i one to nie pozwalają mu na nic nie robienie i dają impuls do działania i zdobywania nowych umiejętności. Cel jaki przyświeca Uniwersytetom Trzeciego Wieku to uczyć, integrować, bawić.
W Przemyślu tego typu Uniwersytet powstał w 2007 roku. Jego narodzinom towarzyszyły entuzjazm wręcz euforia, które powoli ale systematycznie niestety mijały. Dwa lata trwały zawirowania, ale szczęśliwie jak feniks z popiołów odrodził się i od 2009 roku pracuje ciesząc tych, którzy doceniają jego wartości. Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaspokaja potrzeby intelektualne swoich słuchaczy. W czasie dwu semestrów nauki można doskonalić umiejętności w zakresie nauki języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, w przyszłości włoskiego i francuskiego. Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość poznania tajników pracy z komputerem. Można też zadbać o kondycję dzięki gimnastyce rehabilitacyjnej i innym formom aktywności. Pozwalamy też rozwijać zainteresowania artystyczne w różnych dziedzinach sztuki. W tym roku zorganizowaliśmy trzy wycieczki krajowe i jeden pobyt zagraniczny. We wrześniu tego roku grupa słuchaczy wyjeżdża na imprezę turystyczno-wypoczynkową w dniach 4-17 września do Kołobrzegu.
Wspólne imprezy kulturalne, wieczorki taneczne, ogniska pozwalają na przyjemne spędzenie czasu, nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni. Bierzemy udział w programie Generacje-kreacje. Cała Polska czyta dzieciom. Co warte podkreślenia wszyscy członkowie Zarządu Uniwersytetu pracują społecznie bez żadnej rekompensaty finansowej.


JEŚLI CZUJESZ SIĘ SAMOTNY, ODRZUCONY, NIEPOTRZEBNY, LUB JESTEŚ CIEKAWY ŚWIATA I JESTEŚ WOLNY OD OBOWIĄZKÓW PRACY ZAWODOWEJ PRZYJDŹ DO NAS!

Ulica  Kościuszki 2a, 37-700 Przemyśl,w każdy poniedziałek od 15 do 17 lub w czwartek od 11 do 13.

Zapraszam serdecznie

Helena Warda
Prezes Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 

JPGNULL (81,02KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 09-07-2013 09:11
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2014 13:43