5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie- oferta Stowarzyszenia dla Przemyśla "Regia Civitas" w Przemyślu o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Przemyskie święto ulic" w Przemyślu

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 01.07.2013r. Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas" w Przemyślu złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Przemyskie święto ulic" w Przemyślu

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas" w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 8 000 zł. 

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl  art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w okresie od 05.07.2013r. do dnia 11.07.2013r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnie zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę ze Stowarzyszeniem dla Przemyśla "Regia Civitas" w Przemyślu o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

 

PDFogłoszenie_Regia_Civitas

Opublikował:  | Data publikacji: 05-07-2013 10:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-11-2013 14:16